Orlické hory


Putování kolem Kunštátské kaple
Mladá fronta DNES, JAN VÍTEK, 10.02.1998

Vrcholové partie některých českých a moravských hor zvýrazňují z daleka nápadné kaple. Vesměs je tam umístili naši předkové už v minulých stoletích. Známá je poutní kaple na beskydském Radhošti ze sklonku minulého století. Mnohem starší, z druhé poloviny sedmnáctého století, je kaple svatého Vavřince na "střeše" Čech - vrcholku Sněžky. Přibližně stejného stáří je i Kunštátská kaple uprostřed Orlických hor, v zimě častý cíl běžkařů. Na rozdíl od obou předchozích, obklopených dalšími stavbami, je Kunštátská kaple zcela osamělou dominantou nyní odlesněného hřbetu. Pojmenování jí dala poloha nad obcí Kunštát ležící v úvalu horního toku Divoké Orlice, dnes součásti Orlického Záhoří. Původně dřevěná kaple ze sedmdesátých let sedmnáctého století byla později změněna na kamennou. Interiér však byl v minulých desetiletích zcela devastován, což žel platí dodnes. Ke Kunštátské kapli je nejblíže od turistické křižovatky Pěticestí po červeně značené "hřebenovce" - Jiráskově horské cestě. Na Pěticestí se lze občerstvit v kiosku Horské služby. Pěšky či na lyžích sem lze vystoupit po žlutých značkách ze Zdobnice či z vrcholku Zakletého od horních okrajů lyžařských sjezdovek. Červeně značená cesta sem přichází od Komářího vrchu a od Kunštátské kaple po ní můžeme pokračovat přes Tetřevec a Homoli do sedla nad Čertovým Dolem. Jím prochází i modře značená trasa spojující Kunštát se Zdobnicí. Zdatnější lyžaři mohou Jiráskovou cestou pokračovat ze sedla nad Čertovým Dolem po temeni Koruny až k nejvyšším partiím Orlických hor v oblasti Velké Deštné, vysoké 1115 metrů. Odtud je to k "civilizaci" nejblíže buď na parkoviště pod Šerlichem, nebo přes Luisino Údolí do Zdobnice či přes osadu Bedřichovku do malebného Orlického Záhoří