Orlické hory NET  
BABIČČINA VYPRÁVĚNÍ
 

Kniha německých pověstí z Orlických hor a Králicka, vychází poprvé kompletní

 

  Obálka knihy

Po několika publikacích pověstí z Orlických hor, případně i z Podorlicka, které vyšly od roku 2002, přichází na náš knižní trh titul další - "Babiččina vyprávění". Čtenář, který pohádkovou a pověsťovou literaturu sleduje, se zarazí - vždyť knihu s podobným názvem vydalo před třemi lety nakladatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí. Nejde o omyl ani o špatnou kalkulaci vydavatelství BOR a Arbor vitae, která letos společně tuto knihu vydávají, je to trochu složitější.

Z knihy pověstí "Grossmutter erzählt" (Babička vypravuje), která vyšla roku 1940 v Lanškrouně, byly již dříve v různých titulech publikovány jednotlivé pověsti. Již zmiňovaná publikace, vydaná nakladatelstvím OFTIS roku 2003, pak z celkových 177 pověstí, obsažených v originálu, seznámila čtenáře jen s 83. Spolu s pověstmi, uveřejněnými již dříve, bylo do češtiny přeloženo dosud 114 pověstí. Teď tedy vychází kniha poprvé kompletní. Zahrnuje pověsti z míst, obývaných dříve našimi spoluobčany německé národnosti, od Olešnice v Orl. h. na severozápadě až po oblast Suchého vrchu a Králického Sněžníku na jihovýchodě. A právě Králicku přináší kniha řadu pověstí poprvé v češtině. Ze 27 pověstí z Králicka, které obsahuje originál, vyšly v českém překladu knižně doposud jenom čtyři.

Knihu připravila k vydání PhDr. Eva Koudelková z Technické univerzity v Liberci, která se systematicky věnuje publikování pověstí ze severního a severovýchodního pohraničí naší vlasti (se zvláštní pozorností pověstem německým). Vydala řadu knih pověstí, ku př. Pověsti z Broumovska, Pověsti z Jablonecka, Liberecka, Policka, Náchodska či Novoměstska. Pověsti z Orlických hor vycházejí nyní a vydání dalších se připravuje. Připomeňme také, že před čtyřmi lety vydala knihu, v níž vyčerpávajícím způsobem seznámila veřejnost s pověstmi o Krakonošovi. Je samozřejmé, že k citlivému a poetickému převyprávění textu pověstí z Orlických hor připojila Dr. Koudelková zasvěcený folkloristický komentář.

Kniha obsahuje rovněž to, co dosavadní publikace postrádaly - místopisný rejstřík a popis míst, kde se jednotlivé pověsti odehrávají. Práce, při níž autoru této pasáže, Janu Hégrovi, pomáhaly snad dvě desítky znalců hor, přinesla výsledek v tom, že neurčených zůstalo opravdu jen málo míst. Bez nadsázky se dá říci, že s touto knihou v ruce je možno projít celé naše hory a na konkrétních místech si jednotlivé pověsti připomenout. Zdůraznit se musí rovněž zodpovědný překlad pasáží, psaných místním německým dialektem, který se od spisovné němčiny opravdu podstatně liší. Tuto práci vykonala pí. Eva Schediwá z Rychnova n. Kn.

Kniha Babiččina vyprávění, bude mít nejen kvalitně zpracovaný text, bude i malým uměleckým dílem po stránce výtvarné. Knihu totiž ilustrovala Eva Švankmajerová, známá ilustrátorka a filmová výtvarnice, která zesnula loni na podzim. Byla držitelkou Českého lva za výtvarnou filmařskou práci, kde spolupracovala úzce se svým manželem, známým režisérem Janem Švankmajerem. Kniha, která vyjde s celobarevnými ilustracemi a v kvalitní úpravě, je tak posledním dílem této významné výtvarnice. Je jen přirozené, že je věnována její památce.

 

 

 


stránky nakladatelství BOR
přehled knih vydaných nakladatelstvím Arbor vitae na www.kosmas.cz

Jan HÉGR


Zpět - Back - Züruck