Orlické hory
Předsunutá provizorní pozorovatelna pro tvrz Hanička pod přírodní rezervací Černý důl
Předsunutá provizorní pozorovatelna pro tvrz Hanička pod přírodní rezervací Černý důl.

Forward provisional observation point for the fortress Hanička under nature reserve "Černý důl".

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck