Orlické hory
Úpravna pitné vody
Úpravna pitné vody. Je umístěna v pátém kasárenském sále, který měl původně sloužit jako ošetřovna, kotelna a kuchyň. (Stav 2001)

The water processing plant. It is in fifth barrack hall, which was to be used for first aid station, cook room and boiler plant. (Condition 2001)

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck