Orlické hory
Suchý vrch
Suchý vrch - rekonstrukce Kramářovy chaty, září 2011
© Orlické hory Zpět - Back - Züruck