Orlické hory
... opevnění

Přehled objektů těžkého opevnění - Rokytnicko

 

Úsek R-S-54 až R-S-75

 

Linie opevnění stoupá od Divoké Orlice Žamberskými lesy až k pevnosti Hanička. Většinou se jedná o arábky, vyjímku tvoří dva objekty římské odolnosti: R-S-62 a 63 u silnice mezi Bartošovicemi a Kunvaldem a objekty R-S-73 až 75 na Panském Poli. Objekty R-S-71 až 75 mají zachovány pancéřové střílny (mj. L1 !), objekt R-S-74 Na holém dokonce i oba zvony. Dochovaná kopule na R-S-75 byla převezena na MO-S-19. Jedna střílna M se dochovala také na objektu R-S-62. Poškozené střílny M jsou zachovány na R-S-68.

Úsek byl stavebně zcela dokončen, chyběla pouze zbraň G - 9cm minomet (objekty R-S-65, 68 a 72). Pracovalo se ještě na překážkách a telefonní kabeláži. Podúsek R-S-54 až 64 (1./X. Zaječiny) stavěla firma Hráský&Jenč z Mladé Boleslavi, podúsek R-S-65 až 74 (2./X. Kunvald) firma Hlaváček&Müller z Prahy. Objekt R-S-75 byl zadán společně s tvrzí Hanička.

Zajímavostí je R-S-54 Na potoku - umístění v těsné blízkosti řeky Divoké Orlice si vyžádalo jednopatrové řešení. Srub nemá žádné hlavní zbraně pod betonem.

 

Objekty R-S-64 a 65 na internetu - www.forteg.cz

Stránky objektu R-S-72 Nízká - r72.opevneni.cz

R-S-54 Na potoku, atypický arábek R-S-55 Na palouku, zajímavě řešený arab nad údolím Divoké Orlice R-S-57 Studánka R-S-57 Studánka

R-S-54 Na potoku, atypický arábek
na břehu Divoké Orlice

R-S-55 Na palouku, zajímavě řešený arab nad údolím Divoké Orlice R-S-57 Studánka, zachovaný
lomený arábek (108 cm)
R-S-57 Studánka,
interiér objektu
R-S-62 Na stráni R-S-63 Centrála, druhý říman u silnice z Bartošovic do Kunvaldu R-S-63 Centrála, dochované cihlové příčky v dolním patře R-S-64 V oboře, silně vyzbrojený arab

R-S-62 Na stráni, 3-zvonový říman, uzávěra silnice z Bartošovic do Kunvaldu

R-S-63 Centrála, druhý říman u silnice z Bartošovic do Kunvaldu R-S-63 Centrála, dochované cihlové příčky v dolním patře R-S-64 V oboře, silně vyzbrojený arab
R-S-65 Modřín, objekt vyzbrojený minometem R-S-73 Na okraji, pohled do levé střelecké místnosti na dochované střílny pro zbraň M (vlevo) a L1 R-S-74 Na holém, v původním stavu dochovaný objekt na Panském poli R-S-75 U křížku, pravý soused pevnosti Hanička, dochované střílny M, L1

R-S-65 Modřín, objekt vyzbrojený minometem

R-S-73 Na okraji, pohled do levé střelecké místnosti na dochované
střílny pro zbraň M (vlevo) a L1
R-S-74 Na holém, v původním stavu dochovaný objekt na Panském poli

R-S-75 U křížku, pravý soused pevnosti Hanička, dochované střílny M, L1

Označení Typ Název Odolnost Zbraně vlevo Zbraně vpravo Pancéřové věže Datum betonáže Nadm. výška Pozn.   (vysvětlivky zkratek)
R-S-54 PSJ Na potoku 2 - - ZN,KD XI.1937 503 m zvláštní konstrukce, jednopatrový-umístěn u řeky Divoké Orlice (foto), nemá vchodovou střílnu, kopaná studna, foto int.
R-S-55 PSO Na palouku 2 M - ZN,KD XII.1937 574 m lomený (P), bez záhozu, střílna vytržena, foto int., vchod
R-S-56 PSO Na křižovatce 2 M M ZN XI.1937 576 m poničen, střílny vytrženy, bez záhozu
R-S-57 PSO Studánka 2 M - ZN,KD X.1937 604 m lomený (P), střílna vytržena,foto, foto vchodu, foto int.
R-S-58 PSO Na svahu 2 M - ZN,KD X.1937 618 m střílna vytržena
R-S-59 PSO Na polomu 2 M M ZN X.1937 641 m střílny vytrženy, postřelován
R-S-60 PSO Cesta 2 M M ZN IX.-X.1937 650 m střílny vytrženy
R-S-61 PSO Kopeček 2 M M ZN VIII.-IX.1937 666 m střílny vytrženy, postřelován
R-S-62 PSO Na stráni II L1,M L1,M ZN,ZP,ZN IX.1937 658 m lomený (L), levá střílna M zachována, postřelován, před objektem zachovaný výkop na telefonní kabeláž, foto vchodu
R-S-63 PSO Centrála II L1,M L1,M ZN,ZN VIII.1937 654 m lomený (P), střílny vytrženy,postřelován, foto vchodu, foto , foto int.
R-S-64 PSO V oboře 2 L1,M L1,M ZN VII.-VIII.1937 667 m střílny vytrženy, silně vyzbrojený arab
R-S-65 PSO Modřín 2 M M,G ZN VII.-VIII.1937 662 m střílny vytrženy, postřelován, foto střílny pro G
R-S-66 PSO Křivá 2 M M ZN VIII.1937 638 m střílny vytrženy, postřelován
R-S-67 PSO Ohrada 2 M M ZN VIII.1937 656 m střílny vytrženy, postřelován
R-S-68 PSO Smrk 2 M,G M ZN VIII.-IX.1937 656 m lomený (P), střílny zachovány - poškozeny středové sloupky
R-S-69 PSO Kaplička 2 M L1,M ZN X.1937 690 m lomený (P), střílny vytrženy
R-S-70 PSO Mýtina 2 L1,M M ZN IX.-X.1937 699 m střílny vytrženy, téměř zničen
R-S-71 PSJ Vysoká 2 - M ZN IX.1937 711 m střílna zachována, bez agregátu a filtrů, pouze ruční ventilátor
R-S-72 PSO Nízká 2 M,G M ZN IX.1937 725 m postřelován, střílny zachovány, nemá sokl na zbraň G, rekonstruován
R-S-73 PSO Na okraji II L1,M M ZN,ZN XI.1937 745 m střílny zachovány
R-S-74 PSO Na holém III L1,M L1,M ZN,ZN XII.1937 750 m nepoškozený s oběma zvony, využíván KVH Praha
R-S-75 PSO U křížku III - L1,M ZN,KM,ZN VII.1938 775 m střílny zachovány, kopule převezena na MO-S-19

 

 

 

Tvrz Hanička (R-H-S-76 až R-H-S-80)

 

Tvrz patří mezi stavebně dokončené pevnosti, stavbu prováděla pražská firma Ing. Bedřicha Hlavy, a to od září 1936 do září 1938. Do tohoto data nebyly instalovány hlavní zbraně, tj. 10 cm houfnice, a nebyla osazena dělová otočná věž. Také práce na technickém vybavení v podzemí se teprve rozbíhaly.

Úkolem tvrze bylo především zablokovat jediné tři komunikace vedoucí v tomto prostoru do vnitrozemí a to: Bartošovice - Kunvald, Bartošovice - Rokytnice v Orl. h. a též silnici vedoucí pod Komářím vrchem do Říček. Na kótě Komáří vrch 994 m byla pro Haničku vybudována samostatná dělostřelecká pozorovatelna R-S-91 Vrchol. Zvláštností je další, předsunutá provizorní pozorovatelna pod dnešní přírodní rezervací Černý důl.

Po skončení 2. světové války se z Haničky stává zdroj pitné vody pro Rokytnici. Od r. 1969 do r. 1975 trvá asi nejslavnější éra tvrze - Hanička je zpřístupněna široké veřejnosti jako vůbec první muzeum čs. opevnění. I přes obrovský zájem návštěvníků je v roce 1975 pevnost zabrána Ferderálním ministerstvem vnitra. Pod krycím názvem KAHAN je zde budován protiatomový kryt. Stavební úpravy probíhaly až do roku 1993, přesto však kryt nebyl dokončen. Na jaře 1995 byla Hanička Policií ČR opuštěna a zpřístupněna opět široké veřejnosti.

Unikátem je celkem 7 dochovaných pancéřových věží (3xZN, 2xKM, KD, ZP). Původní počet byl 14 věží, 7 chybějících vytrhal v 50. letech n.p. Kovošrot. Jsou dochovány všechny pancéřové střílny pro zbraň D, na dělostřeleckém srubu jsou dvě střílny pro zbraň Y (třetí byla vytržena MV za účelem zřízení novodobého vjezdu do děl. srubu).

V 70. letech se na Haničce natáčel film O. Vávry "Dny zrady". Byly zhotoveny makety 10 cm. houfnic, dnes jsou k vidění na tvrzi Dobrošov v dělostřeleckém srubu Zelený.

 

Provozní doba muzea

Hanička na internetu - www.hanicka.cz

 

Novodobý vchod, budova postavena na původním vchodovém objektu R-H-79a U silnice R-H-76 Lom, dochované střílny i všechny pancéřové věže - ZN, ZP, KM a ventilační houbička (r.2000) R-H-79 Na mýtině, dělostřelecký srub, přebudován pro nasávání čerstvého vzduchu pro celý protiatomový kryt (r.2002) R-S-78 Na pasece, dochované věže ZN a KD, vpravo ventilační zvony (r.2002)

Novodobý vchod, budova postavena
na původním vchodovém objektu
R-H-79a U silnice
(r.2002)

R-H-76 Lom, dochované střílny i všechny pancéřové věže - ZN, ZP, KM a ventilační houbička (r.2000) R-H-79 Na mýtině, dělostřelecký srub, přebudován pro nasávání čerstvého vzduchu pro celý protiatomový kryt (r.2001) R-H-78 Na pasece, dochované věže
ZN a KD, vpravo ventilační zvony (r.2002)
Hlavní chodba pod vchodovým objektem Sál strojovny (r.2001) Energetický velín krytu, původně druhý muniční sklad M1 (r.2002) U stanice "ledové vody", původně třetí muniční sklad M1.

Hlavní chodba pod vchodovým objektem (r.2002)

Sál strojovny (r.2001) Energetický velín krytu, původně
druhý muniční sklad M1 (r.2002)
U stanice "ledové vody", původně
třetí muniční sklad M1 (r.2003)
Hlavní galerie (r.2002) Úpravna vody, původně pátý kasárenský sál (r.2001) Křižovatka chodeb, vlevo odbočka pod dělostřelecký srub R-H-79 (r.2001) Dolní patro děl. srubu R-H-79 (r.2003)

Hlavní galerie (r.2002)

Úpravna vody, původně pátý
kasárenský sál (r.2001)
Křižovatka chodeb, vlevo odbočka pod dělostřelecký srub R-H-79 (r.2001)

Dolní patro děl. srubu R-H-79
(r.2003)

Označení Typ Název Odolnost Zbraně vlevo Zbraně vpravo Pancéřové věže Datum betonáže Nadm. výška Pozn.   (vysvětlivky zkratek)
R-H-S-76 TSO Lom IV - D,D KM,ZP,ZN IX.1937 ~ 842 m nepoškozený, zachovány všechny pancéřové prvky,nouzový výlez
R-H-S-77 TSO Pozorovatelna IV D,D - ZN,ZP,KM VIII.1937 ~ 850 m zachována kopule (vyčnívá na povrch) i střílny, zaizolován a zasypán, v N střílně novodobý východ, neměl nouz.výlez
R-H-S-78 DOV Na pasece IV - - KD,RO,ZN VI.1938 ~ 851 m šachta RO zabetonována, 1 ventilační zvon a KD,ZN dochovány
R-H-S-79 DS Na mýtině IV - 3xY ZN,ZN X.,XI.1937 ~ 850 m

zachován 1 ZN a 2 Y střílny, nouz. východ z dolního patra, objemem betonu největší objekt čsl. opevnění ( 5.598 m3 )

R-H-S-79a VO U silnice IV N D ZN,ZN IV.-V.1937 ~ 829 m výtah, původní mříž ve vjezdu pro nákl. aut., kompletně přestavěn
R-H-S-80 TSO Potůček IV D,D D,D ZN,ZN X.1937 ~ 848 m zcela zasypán, střílny zachovány a zabetonovány, část schodiště z podzemí odstřelena, do levého příkopu ústil nouzový výlez

 

 

 

Úsek R-S-81 až R-S-91

 

Jeden z nejlépe dochovaných úseků u nás. Střílny většinou zachovány, v menší míře i zvony (chybějící vytrženy n.p. Kovošrot). Nelze popsat, to se musí vidět na vlastní oči :-) Až na R-S-81 jsou všechny objekty v nadmořské výšce přesahující 900 m n.m.

Úsek, označovaný jako 4./X. Říčky, byl stavebně dokončen, chyběla pouze zbraň G - 9cm minomet (objekt R-S-87). Objekty stavěla pražská firma Ing. Josef Hons.

Z důvodu stavby objektů R-S-84 a R-S-85 byla z Anenského vrchu demontována Anenská kaple a přenesena do Hadince.

Na kótě Komáří vrch 994 m byla vybudována samostatná dělostřelecká pozorovatelna R-S-91 Vrchol pro pevnost Haničku.

 

R-81 Obrázek, pravé křídlo objektu R-S-81 Obrázek, levý zvon ZN R-S-82 Poslední, pohled na dochované střílny M a L1 R-S-83 Chata


R-S-81 Obrázek,
pravé křídlo objektu

R-S-81 Obrázek, levý zvon ZN R-S-82 Poslední, pohled na
dochované střílny M a L1
R-S-83 Chata, čtyřstřílnový
zvon ZN
R-S-84 Arnošt R-S-85 Anna R-S-89 U silnice R-S-89 U silnice

R-S-84 Arnošt, jednostranný arábek
na temeni Anenského vrchu

R-S-85 Anna, dochovaná střílna
pro zbraň M
R-S-89 U silnice, arábek u silnice
z Říček do Černé Vody
R-S-89 U silnice, střílna L1
a zvon ZN
Označení Typ Název Odolnost Zbraně vlevo Zbraně vpravo Pancéřové věže Datum betonáže Nadm. výška Pozn.   (vysvětlivky zkratek)
R-S-81 PSO Obrázek II M M ZN,ZN XI.1937 865 m pravá střílna M a oba zvony zachovány, levá střílna M v roce 2002 vytržena a převezena na N-Sk-S-48, průrazy
R-S-82 PSO Poslední 2 - L1,M KD,ZN XI.1937 927 m ZN i KD vytrženy, střílny zachovány, znečištěn
R-S-83 PSO Chata 2 M M ZN XI.1937 941 m nepoškozený, zvon zachován, bez záhozu
R-S-84 PSJ Arnošt 2 - M ZN X.1937 993 m neměl agregát a filtry, vent. na ruční pohon, ZN vytržen, jinak zachován
R-S-85 PSJ Anna I M - ZN,ZP X.1937 992 m oba zvony vytrženy, jinak zachován
R-S-86 PSO Paseky 2 M M ZN X.1937 953 m silně poničen, zvon proražen náloží, střílny vytrženy
R-S-87 PSO Průsek 2 M,G L1,M ZN VIII.1937 937 m téměř nepoškozen, zvon zachován, rekonstruován
R-S-88 PSO Mlází 2 M M ZN VII.1937 947 m poškozen, chybí 1 stř. N, zvon zachován
R-S-89 PSO U silnice 2 L1 M ZN ViI.1937 924 m poškozen, chybí stř. M a 3xN, zvon zachován
R-S-90/I PSJ Pravý II - L1,M ZN VIII.1937 963 m vytržen ZN, jinak zachován, rekonstruován, určitý čas veřejnosti přístupný, po sporech se správou CHKO (leží v přírodní rezervaci Komáří vrch) uzavřen
R-S-90/II PSJ Levý 2 M - ZN VIII.1937 967 m neměl agregát a filtry, pouze ruční ventilátor, chybí 2 střílny N, zvon zachován, leží v PR Komáří vrch
R-S-91 SDP Vrchol III - - ZP,ZN IX.1937 994 m samostatná dělostřelecká pozorovatelna pro Haničku, oba zvony vytrženy, jinak málo poškozen, leží v PR Komáří vrch
 

 

Výškový profil úseku
Po kliknutí se otevře malá poznámka ke způsobu zpracování výškového profilu

Opevnění Orlických hor - úvodní strana
Kralicko (K-21 až K-53b) = Rokytnicko (R-54 až R-91) = Náchodsko (N-1 až N-52a)

Orlické hory - © 2001, Roman Zakopal

Nahoru