Orlické hory
Pěchotní srub R-S-54 Na potoku
Pěchotní srub R-S-54 Na potoku, zvláštní konstrukce-jednopatrový. Interiér, sokly pro stojan na filtry a na dieselagregát.

The infantry blockhouse R-S-54 Na potoku, atypical construction-one storey.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck