Orlické hory
Pěchotní srub K-S-55 Na palouku
Pěchotní srub R-S-55 Na palouku, interiér objektu s průlezem do spodního patra. Napravo vstup do zvonu ZN.

The infantry blockhouse K-S-55 Na palouku.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck