Orlické hory
Pěchotní srub R-S-55 Na palouku
Pěchotní srub R-S-55 Na palouku, krakorec nad vchodem.

The infantry blockhouse K-S-55 Na palouku.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck