Orlické hory
Pěchotní srub R-S-56 Na křižovatce
Pěchotní srub R-S-56 Na křižovatce.

The infantry blockhouse R-S-56 Na křižovatce.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck