Orlické hory
Pěchotní srub R-S-56 Na křižovatce
Pěchotní srub R-S-56 Na křižovatce, levá strana.

The infantry blockhouse R-S-56 Na křižovatce, left side.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck