Orlické hory
Pěchotní srub R-S-57 U studánky
Pěchotní srub R-S-57 U studánky. Interiér objektu - vlevo průlez do dolního patra, napravo střílna na obranu vchodu. Objekt je lomený o 108 cm (schody v dolní části fotografie).

The infantry blockhouse R-S-57 U studánky.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck