Orlické hory
Pěchotní srub R-S-57 U studánky
Pěchotní srub R-S-57 U studánky.

The infantry blockhouse R-S-57 U studánky.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck