Orlické hory
Pěchotní srub R-S-61 Kopeček
Pěchotní srub R-S-61 Kopeček

The infantry blockhouse R-S-61 Kopeček

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck