Orlické hory
Pěchotní srub R-S-62 Na stráni. Příkop pro telefonní kabeláž.
Pěchotní srub R-S-62 Na stráni. Vchod.

The infantry blockhouse R-S-62 Na stráni. Entrance.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck