Orlické hory
Pěchotní srub R-S-63 Centrála
Pěchotní srub R-S-63 Centrála. Dolní patro s dochovanými cihlovými příčkami.

The infantry blockhouse R-S-63 Centrála.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck