Orlické hory
Pěchotní srub R-S-64 V oboře
Pěchotní srub R-S-64 V oboře.

The infantry blockhouse R-S-64 V oboře.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck