Orlické hory
Pěchotní srub R-S-64 V oboře
Pěchotní srub R-S-64 V oboře. Pravá strana.

The infantry blockhouse R-S-64 V oboře. Right side.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck