Orlické hory
Pěchotní srub R-S-65 Modřín
Pěchotní srub R-S-65 Modřín. Pravá strana.

The infantry blockhouse R-S-65 Modřín. Right side.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck