Orlické hory
Pěchotní srub R-S-72 Nízká
Pěchotní srub R-S-72 Nízká.

The infantry blockhouse R-S-72 Nízká.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck