Orlické hory
Pěchotní srub R-S-73 Na okraji
Pěchotní srub R-S-73 Na okraji. Střílna L1 (vpravo) a M v levé střelecké místnosti.

The infantry blockhouse R-S-73 Na okraji. Embrasure L1 (right) and M in left casemate.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck