Orlické hory
Pěchotní srub R-S-73 Na okraji
Pěchotní srub R-S-73 Na okraji. Střílna L1 (vlevo) a M.

The infantry blockhouse R-S-73 Na okraji. Embrasure L1 (left) and M .

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck