Orlické hory
Pohled na hlavní střílny objektu R-S-75 U křížku. Vlevo M střílna, vpravo L1
Pohled na hlavní střílny objektu R-S-75 U křížku. Vlevo M střílna, vpravo L1.

View of main embrasures of the fort R-S-75 U křížku. On left the embrasure M, on right L1.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck