Orlické hory
Prostřední zachovaná střílna pro 10 cm houfnici (zbraň Y) dělostřeleckého srubu R-H-S-79 Na mýtině
Prostřední zachovaná střílna pro 10 cm houfnici (zbraň Y) dělostřeleckého srubu R-H-S-79 Na mýtině.

The middle conserved embrasure for 10 cm howitzer (weapon Y) of the artillery casemate R-H-S-79 Na mýtině.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck