Orlické hory
Zvon ZN dělostřeleckého srubu
Zvon ZN dělostřeleckého srubu R-H-S-79 Na mýtině.

The embrasure bell ZN of the artillery casemate R-H-S-79 Na mýtině.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck