Orlické hory
Pěchotní srub R-H-S-80 Potůček
Pěchotní srub R-H-S-80 Potůček. Odkrývaná levá strana (stav 2002).

The infantry blockhouse R-H-S-80 Potůček. The left side (condition in 2002).

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck