Orlické hory
Týlová stěna pěchotního srubu R-S-81 Obrázek s pravým zvonem ZN
Týlová stěna pěchotního srubu R-S-81 Obrázek s pravým zvonem ZN.

Back side of the infantry blockhouse R-S-81 Obrázek with right bell ZN.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck