Orlické hory
Pravý zvon ZN pěchotního srubu R-S-81 Obrázek
Pravý zvon ZN pěchotního srubu R-S-81 Obrázek.

The right embrasure bell ZN of the infantry blockhouse R-S-81 Obrázek.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck