Orlické hory
Týlová stěna pěchotního srubu R-S-82 Poslední
Týlová stěna pěchotního srubu R-S-82 Poslední.

Back side of the infantry blockhouse R-S-82 Poslední.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck