Orlické hory
Pěchotní srub R-S-83 Chata
Pěchotní srub R-S-83 Chata.

The infantry blockhouse R-S-83 Chata.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck