Orlické hory
Pěchotní zvon objektu R-S-83 Chata
Pěchotní zvon objektu R-S-83 Chata.

Infantry bell of the fort R-S-83 Chata.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck